Welkom

De Van den Berch van Heemstede Stichting steunt in Nederland gevestigde instellingen of organisaties die een algemeen belang beogen. De Stichting ondersteunt bij voorkeur vernieuwende projecten op het gebied van cultuur (met name klassieke muziek met bijzondere aandacht voor “young professionals”.

 

De statuten van de Stichting zijn de downloaden in pdf-formaat.

 

Jonkheer isaac l van den berch van heemstede

Historie

In 1959 richtte Jonkheer Isaac L. van den Berch van Heemstede deze Stichting op met Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden als eerste voorzitter van het stichtingsbestuur.

 

 

Vermogen

Met een deel van de rente van de 1 miljoen gulden die de oprichter hiervoor apart zette, financiert de Stichting jaarlijks een aantal projecten. De begroting bedroeg de afgelopen jaren ca. € 75.000 per jaar voor lange termijn projecten en éénmalige projecten.

 

ANBI

De Stichting heeft de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is aangesloten bij Vereniging van Fondsen In Nederland.

 

ANBI Vermogensfondsen formulier 2023

 

De Stichting onderschrijft de Gedragscode van de FIN.

 

RSIN nummer 800128874

KvK nummer 41151359