Contact

Meer informatie

Voor meer informatie mailt of belt u naar de contactpersoon van de Stichting:
mevrouw Mr T.A. Reeling Brouwer, telefoon (070) 364 11 41/(06) 868 26 832
b.g.g. graag een mail sturen.

Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

 

Aanvraag per e-mail

U kunt uw aanvraag - per e-mail - richten aan:
Van den Berch van Heemstede Stichting
t.a.v. mevrouw Mr T.A. Reeling Brouwer
info@berchvanheemstede.nl

 

Postadres

Riviervismarkt 5, 2513 AM  Den Haag

t.a.v. mevrouw Mr T.A. Reeling Brouwer