Aanvraag

U vraagt een bijdrage aan via het aanvraagformulier.

Als uw mail is ontvangen sturen wij u daarvan een bevestiging. Aanvragen voor projecten die binnen drie maanden na ontvangst van het aanvraagformulier starten worden niet in behandeling genomen. Wanneer het bestuur uw aanvraag in behandeling neemt krijgt u na circa vier maanden uitsluitsel.